| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 1112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz.889) na wniosek Wójta Gminy Rudnik

Rada Gminy Rudnik
uchwala:§ 1.

Dokonuje się podziału gminy Rudnik na stałe obwody do głosowania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała XXXVI/370/06 z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rudnik.

§ 3.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z 5.01.2011r. - kodeks wyborczy Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 111 z późn. zm. jeżeli właściwe Organy Gminy nie wykonują w terminie lub w sposób zgodny z prawem zadań dotyczących utworzenia obwodów głosowania lub ich zmiany, powołanie lub zmiana składu komisji obwodowych, właściwy komisarz wyborczy wzywa te Organy do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą. W dniu 17 stycznia 2013r. do Urzędu Gminy Rudnik wpłynęło Postanowienie DKT-712-3/13 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wezwania do dokonania podziału gminy na stałe obwody do głosowania. W myśl pkt 3 tego Postanowienia Radzie Gminy Rudnik wyznaczono 21 dniowy termin na dokonanie podziału gminy na stałe obwody głosowania w drodze stosownej uchwały. Z uwagi na powyższe przedstawia się niniejszy projekt uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/195/2013          
Rady Gminy Rudnik
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. do uchw. XXVII-195-2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »