| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XXVI/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Niegowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. ze zm.) oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Niegowa , działając na wniosek Wójta Gminy uchwala,                                                co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Niegowa na 6 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 242/XL/2002 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Niegowa na stałe okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Niegowa, oraz podziału na obwody głosowania

§ 6. Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi                         do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się                       do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 205/XXVI/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 7 lutego 2013 r.

Wykaz numerów,  granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Antolka, Tomiszowice, Mzurów, Niegowa

Szkoła Podstawowa
Niegowa ul. Szkolna 36

2

Łutowiec, Mirów, Moczydło, Niegówka, Bobolice, Ogorzelnik, Postaszowice

Szkoła Podstawowa
Niegowa ul. Szkolna 36

3

Brzeziny, Ludwinów, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Trzebniów

Szkoła Podstawowa
Ludwinów 30

4

Sokolniki, Zagórze

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
Sokolniki 76

5

Dąbrowno

Szkoła Podstawowa
Dąbrowno 50

6

Bliżyce

Szkoła Podstawowa
Bliżyce 63

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »