| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XXVI/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Niegowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. ze zm.) oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) Rada Gminy Niegowa , działając na wniosek Wójta Gminy uchwala,                                                co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Niegowa na 6 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 242/XL/2002 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Gminy Niegowa na stałe okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Niegowa, oraz podziału na obwody głosowania

§ 6. Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi                         do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się                       do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 205/XXVI/2013
Rady Gminy Niegowa
z dnia 7 lutego 2013 r.

Wykaz numerów,  granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Antolka, Tomiszowice, Mzurów, Niegowa

Szkoła Podstawowa
Niegowa ul. Szkolna 36

2

Łutowiec, Mirów, Moczydło, Niegówka, Bobolice, Ogorzelnik, Postaszowice

Szkoła Podstawowa
Niegowa ul. Szkolna 36

3

Brzeziny, Ludwinów, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, Trzebniów

Szkoła Podstawowa
Ludwinów 30

4

Sokolniki, Zagórze

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
Sokolniki 76

5

Dąbrowno

Szkoła Podstawowa
Dąbrowno 50

6

Bliżyce

Szkoła Podstawowa
Bliżyce 63

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »