| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/278/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic, i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.12 § 2, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)- działając na wniosek Wójta Gminy Jasienica,

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Jasienica na 19 stałych obwodów głosowania.

§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 1 natomiast schematyczną mapkę podziału stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XLI/424/06 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 lipca 2006 r w sprawie utworzenia granic i numerów stałych obwodów głosowania w Gminie Jasienica.

§ 5.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na terenie Gminy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych sołectwach.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/278/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer
obwodu głosowania


Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Bielowicko, Sołectwo Wieszczęta,

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wieszczęta 50

2

Sołectwo Biery

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia w Bierach
Biery 219

3

Sołectwo Grodziec

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Grodziec 9

4

SołectwoIłownica

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Iłownica 127

5

Północno -zachodnia część Sołectwa Jasienica (pomiędzy Sołectwem Biery, Świętoszówka, Łazy, Rudzica, Międzyrzecze Górne, częściowo wzdłuż drogi ekspresowej S-1 do dróg publicznych gminnych nr: 490015S, 490026S, 490010S)


Zespół Szkolno-Przedszkolny
Jasienica 271

6

Południowo-wschodnia część sołectwa Jasienica ( pomiędzy drogą powiatową nr: 4417S a drogami publicznymi gminnymi nr: 490026S, 490015S a drogą ekspresową S-1 do granicy z gminą Bielsko-Biała, gminą Jaworze )Urząd Gminy
Jasienica 1597


Południowa część sołectwa Jasienica (pomiędzy drogą publiczną gminną nr: 490010S i drogą powiatową nr: 4417S do granicy z gminą Jaworze i Sołectwem Biery )Budynek sportowo-kulturalny Jasienica 1360”


8

Sołectwo Landek

Ochotnicza Straż Pożarna
Landek 79

9

Północno -wschodnia część Sołectwa Rudzica (pomiędzy granicami z sołectwem Iłownica, Landek, gminą Czechowice-Dziedzice, Sołectwami Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Jasienica do dróg powiatowych nr: 2633S, 4420S)

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia w Rudzicy
Rudzica 124

10

Południowo- zachodnia część Sołectwa Rudzica (pomiędzy drogami powiatowymi nr: 4420S, 2633S oraz granicami Sołectw Jasienica, Łazy, Wieszczęta, Roztropice i Iłownica)

Gimnazjum
im. Jana Pawła II
Rudzica 52

11

Sołectwo Łazy

Szkoła Podstawowa w Świętoszówce Filia Łazy 41

12

Północna część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy granicą z gminą Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała i drogą powiatową nr: 4427S do Sołectwa Międzyrzecze Dolne)


Gminny Ośrodek kultury w Jasienicy Filia Mazańcowice 347

13

Południowo - zachodnia część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy drogą powiatową nr: 4427S oraz drogami publicznymi gminnymi nr: 490507S, 490469S, 490461S, 490481S do granicy z gminą Bielsko-Biała i Sołectwem Międzyrzecze Dolne)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Mazańcowice 162

14

Południowo-wschodnia część Sołectwa Mazańcowice (pomiędzy drogą powiatową nr: 4427S gminą Bielsko-Biała i drogami publicznymi gminnymi nr: 490469S, 490461S, 490481S)

Ochotnicza Straż Pożarna
Mazańcowice 350

15

Sołectwo Międzyrzecze Dolne

Budynek kulturalno –sportowy
Międzyrzecze Dolne 214

16

Północno-wschodnia część Sołectwa Międzyrzecze Górne (pomiędzy sołectwem Międzyrzecze Dolne, gminą Bielsko-Biała a drogami powiatowymi nr: 4425S, 4424S)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Międzyrzeczu GórnymMiędzyrzecze Górne 81

17

Zachodnia i południowo-wschodnia część Sołectwa Międzyrzecze Górne (pomiędzy drogami powiatowymi nr: 4424S, 4425S a granicą z gminą Bielsko-Biała oraz Sołectwami Jasienica , Rudzica)

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia w Międzyrzeczu Górnym "Chata Międzyrzecze"
Międzyrzecze Górne 511

18

Sołectwo Roztropice

Ochotnicza Straż Pożarna Roztropice 145

19

Sołectwo Świętoszówka

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Świętoszówka 40


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/278/13
Rady Gminy Jasienica
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »