| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/686/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1173, ze zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a:

§ 1. Uchwała określa sposób:

1. ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:

1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,

2) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

3) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenia przepisów o ich przewozie,

4) spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu,

2. ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej.

§ 2. 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez operatora w dniu przewozu, w następujący sposób:

1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu 50-krotność tej ceny,

2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 50-krotność tej ceny,

3) za przewóz rzeczy lub zwierzęcia bez zapłacenia należności albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt 20-krotność tej ceny,

4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 150- krotność tej ceny,

5) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w pkt 1,2,3 najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.

2. Wysokość opłaty manipulacyjnej, pobieranej w przypadku okazania najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przewozu, ważnego na dzień przewozu biletu imiennego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, ustala się w wysokości 5-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego stosowanej przez operatora w dniu przewozu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »