| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.244.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rydułtowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz .U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz.391), oraz art. 2   ust. 1   i art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Wodzisławiu Śląskim,  
oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W załączniku do uchwały Nr 30.208.2012 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 7   grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Rydułtowy (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 854 z   dnia 24 stycznia 2013 r.) po § 3   ust. 3   dodaje się ust. 3   a o   następującym brzmieniu:  

" 3   a. Właściciele nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do oddania worków z   zebranymi selektywnie odpadami komunalnymi wypełnionych co najmniej w   3/4 ich pojemności".  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczacy Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »