| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34.244.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rydułtowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   oraz art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz .U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), w   związku z   art. 4   ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz.391), oraz art. 2   ust. 1   i art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Wodzisławiu Śląskim,  
oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą Nr XLIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W załączniku do uchwały Nr 30.208.2012 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 7   grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta Rydułtowy (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 854 z   dnia 24 stycznia 2013 r.) po § 3   ust. 3   dodaje się ust. 3   a o   następującym brzmieniu:  

" 3   a. Właściciele nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobowiązani są do oddania worków z   zebranymi selektywnie odpadami komunalnymi wypełnionych co najmniej w   3/4 ich pojemności".  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczacy Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »