| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/234/13 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211 ust.1 i ust.2, art.212, art.214, art.218, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, ust.1, art.236 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Rady Gminy, uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy, o których mowa w ust.1, o kwotę 219.450,00 zł, do wysokości 55.412.401,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 219.450,00 zł, do wysokości 51.140.605,20 zł

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy, o których mowa w ust.2 o kwotę 219.450,00 zł do wysokości 58.859.607,17 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 219.450,00 zł, do wysokości 47.303.857,91 zł.

§ 2. Załącznik Nr 10 - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok", o którym mowa w § 7 ust.2, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/234/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/234/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/234/13
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »