| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XXVI/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012r. poz.391z póź. zm.)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w   łącznej wysokości za 2   miesiące kalendarzowe w   terminach:  

1)   do 5   marca,  

2)   do 5   maja,  

3)   do 5   lipca,  

4)   do 5   września,  

5)   do 5   listopada,  

6)   do 5   stycznia.  

2.   Pierwsza opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wnoszona do 5   września 2013r.  

§   2.   1.   Właściciele nieruchomości uiszczają opłatę przelewem na rachunek bankowy Gminy Włodowice.  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Włodowice i   w sposób zwyczajowo przyjęty.  

3.   Opłata może być również pobierana w   drodze inkasa.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »