| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach

Na podstawie art.30 ust.6 i art.91d pkt 1 oraz art.49 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181 ze zm.) po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi w trybie art.30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela

Rada Gminy Buczkowice postanawia:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/154/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 stycznia 2009 r. zmienionym uchwałą Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 września 2009 r. i uchwałą Nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadzić następujące zmiany:

1) w rozdziale 3 ”Dodatek motywacyjny„ § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawki dodatku motywacyjnego w następującej wysokości:
1) w zespołach szkół: od 200 do 400 zł;
2) w przedszkolach: od 100 do 200 zł.;

2) w rozdziale 4 ”Dodatek funkcyjny" § 5 ust.4 tabela stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli otrzymuje brzmienie:

Sprawowana funkcja

Stawki dodatku funkcyjnego (w zł)

1. Za wychowawstwo klasy/oddziału przedszkolnego

70-120

2. Za pełnienie funkcji opiekuna stażu

30

3. Za pełnienie funkcji doradcy metodycznego

30

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »