| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/181/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach

Na podstawie art.30 ust.6 i art.91d pkt 1 oraz art.49 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz.181 ze zm.) po uzgodnieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi w trybie art.30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela

Rada Gminy Buczkowice postanawia:

§ 1. W regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/154/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 stycznia 2009 r. zmienionym uchwałą Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 września 2009 r. i uchwałą Nr XV/87/12 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadzić następujące zmiany:

1) w rozdziale 3 ”Dodatek motywacyjny„ § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawki dodatku motywacyjnego w następującej wysokości:
1) w zespołach szkół: od 200 do 400 zł;
2) w przedszkolach: od 100 do 200 zł.;

2) w rozdziale 4 ”Dodatek funkcyjny" § 5 ust.4 tabela stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli otrzymuje brzmienie:

Sprawowana funkcja

Stawki dodatku funkcyjnego (w zł)

1. Za wychowawstwo klasy/oddziału przedszkolnego

70-120

2. Za pełnienie funkcji opiekuna stażu

30

3. Za pełnienie funkcji doradcy metodycznego

30

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »