| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/447/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych dokonać zmian w załączniku, w następujący sposób:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dotacji może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji budowy               lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego (udokumentowanych fakturami i/lub               rachunkami),               jednak nie więcej niż 1.500 zł, z zastrzeżeniem, gdy w ramach realizowanej               przez Gminę budowy sieci kanalizacyjnej przy nieruchomości Wnioskodawcy nie               wybudowano studzienki przyłączeniowej, wówczas Wnioskodawca może otrzymać również dotację w wysokości 100% kosztów wybudowania studzienki przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 1.000 zł.;

2) § 4 ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

aktualnym odpisem księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej;;

3) § 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego lub przebudowanego przyłącza kanalizacyjnego, wykonaną przez uprawnionego geodetę;.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »