| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/447/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych dokonać zmian w załączniku, w następujący sposób:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dotacji może wynieść do 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji budowy               lub przebudowy przyłącza kanalizacyjnego (udokumentowanych fakturami i/lub               rachunkami),               jednak nie więcej niż 1.500 zł, z zastrzeżeniem, gdy w ramach realizowanej               przez Gminę budowy sieci kanalizacyjnej przy nieruchomości Wnioskodawcy nie               wybudowano studzienki przyłączeniowej, wówczas Wnioskodawca może otrzymać również dotację w wysokości 100% kosztów wybudowania studzienki przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 1.000 zł.;

2) § 4 ust. 1 pkt 1otrzymuje brzmienie:

aktualnym odpisem księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej;;

3) § 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego lub przebudowanego przyłącza kanalizacyjnego, wykonaną przez uprawnionego geodetę;.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Kowolik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »