| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Na podstawie art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) w   związku z   art.12 pkt. 11 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.),   Rada Powiatu w   Myszkowie   uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXXVIII/286/2009 Rady Powiatu w   Myszkowie z   dnia 22 grudnia 2009r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i   kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z   budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i   placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 3   ust. 1   lit. b  otrzymuje nowe brzmienie:  

Dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, ustala się dotację przysługują na każdego ucznia uczestniczącego, w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu, w   wysokości 50% ustalonych w   budżecie powiatu myszkowskiego wydatków bieżących ponoszonych w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju w   przeliczeniu na jednego ucznia, a   w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i   rodzaju, na podstawie danych uzyskanych z   najbliższego powiatu. .

2.   W § 5   po ust. 1   dodaje się ust. 1a i   ust. 1b w   brzmieniu: Ust. 1a  „Celem ustalenia kwoty dotacji należnej za dany miesiąc, w   szkołach niepublicznych wymienionych w   § 3   ust. 1   lit. b uchwały dotowany ma obowiązek do dnia 10 następnego miesiąca przedstawić organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację za poprzedni miesiąc o   liczbie uczniów spełniających warunek uczestniczenia w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu.  Ust. 1   b  „W każdym następnym miesiącu dotacja na ucznia w   szkole niepublicznej wymienionej w   § 3   ust. 1   lit. b  uchwały zostanie skorygowana przez organ właściwy do udzielenia dotacji o   ewentualną różnicę wynikającą  
z rozbieżności pomiędzy liczbą uczniów podaną w   informacji, o   której mowa w   § 5   ust. 1, a   liczbą uczniów podaną w   informacji, o   której mowa w   § 5   ust. 1a uchwały. Dotacja za grudzień zostanie skorygowana w   rozliczeniu rocznym.”  

§   2.   W dalszej części uchwała nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Myszkowie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marian   Szczerbak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »