| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/286/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne

Na podstawie art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) w   związku z   art.12 pkt. 11 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.),   Rada Powiatu w   Myszkowie   uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr XXXVIII/286/2009 Rady Powiatu w   Myszkowie z   dnia 22 grudnia 2009r. w   sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i   kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z   budżetu powiatu dla niepublicznych szkół i   placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 3   ust. 1   lit. b  otrzymuje nowe brzmienie:  

Dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, ustala się dotację przysługują na każdego ucznia uczestniczącego, w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu, w   wysokości 50% ustalonych w   budżecie powiatu myszkowskiego wydatków bieżących ponoszonych w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju w   przeliczeniu na jednego ucznia, a   w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i   rodzaju, na podstawie danych uzyskanych z   najbliższego powiatu. .

2.   W § 5   po ust. 1   dodaje się ust. 1a i   ust. 1b w   brzmieniu: Ust. 1a  „Celem ustalenia kwoty dotacji należnej za dany miesiąc, w   szkołach niepublicznych wymienionych w   § 3   ust. 1   lit. b uchwały dotowany ma obowiązek do dnia 10 następnego miesiąca przedstawić organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację za poprzedni miesiąc o   liczbie uczniów spełniających warunek uczestniczenia w   co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w   danym miesiącu.  Ust. 1   b  „W każdym następnym miesiącu dotacja na ucznia w   szkole niepublicznej wymienionej w   § 3   ust. 1   lit. b  uchwały zostanie skorygowana przez organ właściwy do udzielenia dotacji o   ewentualną różnicę wynikającą  
z rozbieżności pomiędzy liczbą uczniów podaną w   informacji, o   której mowa w   § 5   ust. 1, a   liczbą uczniów podaną w   informacji, o   której mowa w   § 5   ust. 1a uchwały. Dotacja za grudzień zostanie skorygowana w   rozliczeniu rocznym.”  

§   2.   W dalszej części uchwała nie ulega zmianie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Myszkowie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Marian   Szczerbak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »