| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/243/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Pyskowice Rada Miejska w Pyskowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wniesienie, w zamian za obejmowane przez Gminę Pyskowice udziały w podniesionym kapitale zakładowym spółek dotyczy:

a) wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Pyskowice na dany rok budżetowy

b) wkładów niepieniężnych ( aporty) zgodnie z istniejącymi przepisami.

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

a) prawa rzeczowe, w tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste itp.

b) prawa obligacyjne, w tym: udziały lub wierzytelności Gminy Pyskowice przysługujące wobec spółki itp.

c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia obejmowanych udziałów w spółkach, poprzedzone powinno być wyceną wnoszonego majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzję o wniesieniu udziałów do spółki podejmuje Burmistrz Miasta Pyskowice w formie zarządzenia. Burmistrz Miasta obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Miejskiej, gdy przedmiotem aportu jest nieruchomość.

§ 2. 1. Cofnięcie udziałów w spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Decyzję o cofnięciu udziałów w spółce podejmuje Burmistrz Miasta Pyskowice w formie zarządzenia.

§ 3. 1. Udziały są zbywane w trybie:

a) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

b) przetargu publicznego,

c) oferty ogłoszonej publicznie,

d) sprzedaży na podstawie oferty publicznej w obrocie zorganizowanym lub poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach dokonuje się analizy przedprywatyzacyjnej lub wyceny wartości zbywanych udziałów.

3. Decyzję o zbyciu udziałów w spółce podejmuje Burmistrz Miasta w formie zarządzenia, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.

§ 4. O każdym wniesieniu, cofnięciu i zbyciu udziałów oraz akcji Burmistrz Miasta Pyskowice poinformuje Radę Miejską w Pyskowicach na sesji rady następującej po wniesieniu, cofnięciu i zbyciu udziałów oraz akcji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Schiffter

Adwokat w kancelarii Raczkowski Paruch sp.k. Zdobywczyni pierwszego miejsca w 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2016. Kieruje w firmie działem imigracyjnym i Global Mobility. Jako jeden z nielicznych prawników w Polsce koncentruje swoją praktykę na biznesowym prawie imigracyjnym i doradza klientom w zakresie relokacji pracowników do Polski, a także delegowania polskich pracowników za granicę. Prowadzi także sprawy w pozostałym zakresie prawa pracy. Cyklicznie publikuje artykuły, zarówno w gazetach codziennych (m.in. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu), jak również w czasopismach naukowych (Monitor Prawa Pracy). Jako ekspert prawa pracy występuje w telewizji oraz udziela wywiadów w radiu, m.in. dla portalu INFOR.pl i stacji TVN Biznes. Jest współtwórcą publikacji międzynarodowych, m.in. książki pt. International Immigration and Nationality Law. Aktywnie uczestniczy w organizacjach międzynarodowych, m.in. jest przewodniczącą komitetu członkowskiego AILA GMS (American Immigration Lawyer Association Global Mobility Section). Jest regularnie zapraszana jako prelegent na międzynarodowe konferencje. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Posiada tytuł Master of German and Polish law. Uczestniczka wykładów i warsztatów z zakresu prawa europejskiego i francuskiego w Université de Nice - Sophia Antipolis w Nicei. Wcześniej przez 5 lat pracowała w Departamencie Prawa Pracy w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Odbywała również praktyki w kancelariach prawnych w Niemczech.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »