| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/261/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z poźn. zm.),

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy Sośnicowice, w ten sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, o której mowa w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca (stawka podstawowa).

3. Wprowadza się obniżoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej nieruchomości z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej. Jeżeli nieruchomość zamieszkują więcej niż czterech mieszkańców, za piątego i kolejnego mieszkańca stawka opłaty wynosi 6,50 zł miesięcznie przy selektywnym zbieraniu  odpadów oraz 9 zł miesięcznie przy braku selektywnego  zbierania  odpadów.

4. W zabudowie wielorodzinnej obniżona stawka opłaty o której mowa w ust. 3 dotyczy mieszkańców zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

§ 2. Uchyla się  uchwałę  Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XXIII/200/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1005).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »