| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/488/13 Rady Miasta Knurów

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zaliczenia ul. Stokrotki w Knurowie do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych ulicę Stokrotki w Knurowie.

§ 2. Szczegółowe  położenie i przebieg   ulicy   Stokrotki  oznaczono  na  mapie  stanowiącej  załącznik  nr  1

do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/488/13
Rady Miasta Knurów
z dnia 29 maja 2013 r.

Mapka z przebiegiem ul. Stokrotki w Knurowie

infoRgrafika

Długość ul. Stokrotki 620 mb.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »