| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 ) , art.6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. , poz.391 ze zm.)Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość , z zastrzeżeniem ust.2.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust.1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujacych daną nieruchomość będzie ustalona na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »