| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 17 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594 ) , art.6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. , poz.391 ze zm.)Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje;

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość , z zastrzeżeniem ust.2.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 6,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust.1 lub 2.

2. Liczba osób zamieszkujacych daną nieruchomość będzie ustalona na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/223/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »