| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XXX/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym w wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 134.500,00 zł., wydatki na dotację na zadania bieżące w wysokości 5.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 98.967,64 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 238.467,64 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 242/XXX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.206.231,68

98.967,64

1.305.199,32

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.124.103,04

98.967,64

1.223.070,68

- wydatki majątkowe

1.124.103,04

98.967,64

1.223.070,68

600

Transport i łączność

905.125,75

50.000,00

955.125,75

60016

Drogi publiczne gminne

888.125,75

50.000,00

938.125,75

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych213.840,7550.000,00263.840,75

700

Gospodarka mieszkaniowa

57.820,00

10.000,00

67.820,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

57.820,00

10.000,00

67.820,00

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych57.820,0010.000,0067.820,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.083.981,31

74.500,00

2.158.481,31

90095

Pozostała działalność

410.991,31

74.500,00

485.491,31

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych382.492,3174.500,00456.992,31

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

616.425,10

5.000,00

621.425,10

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

537.065,10

5.000,00

542.065,10

- wydatki na dotację na zadania bieżące

414.795,10

5.000,00

419.795,10

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 242/XXX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

254.724,90

238.467,64

493.192,54

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »