| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 242/XXX/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym w wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 134.500,00 zł., wydatki na dotację na zadania bieżące w wysokości 5.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 98.967,64 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, które polegają na zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 238.467,64 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 242/XXX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Dział

Rozdział

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.206.231,68

98.967,64

1.305.199,32

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.124.103,04

98.967,64

1.223.070,68

- wydatki majątkowe

1.124.103,04

98.967,64

1.223.070,68

600

Transport i łączność

905.125,75

50.000,00

955.125,75

60016

Drogi publiczne gminne

888.125,75

50.000,00

938.125,75

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych213.840,7550.000,00263.840,75

700

Gospodarka mieszkaniowa

57.820,00

10.000,00

67.820,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

57.820,00

10.000,00

67.820,00

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych57.820,0010.000,0067.820,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.083.981,31

74.500,00

2.158.481,31

90095

Pozostała działalność

410.991,31

74.500,00

485.491,31

- wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych382.492,3174.500,00456.992,31

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

616.425,10

5.000,00

621.425,10

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

537.065,10

5.000,00

542.065,10

- wydatki na dotację na zadania bieżące

414.795,10

5.000,00

419.795,10

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 242/XXX/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

254.724,90

238.467,64

493.192,54

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »