| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/219/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. 1.               Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2.               Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1)               stawkę podstawową w wysokości 14,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone w sposób selektywny,

2)               obniżoną stawkę opłaty w wysokości 6,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/171/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »