| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 148/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godów w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Godów z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Brunona Pyrchała przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Godów w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 4.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 1 września 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 148/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godów

Termin wykonania
czynności wyborczej[1])

Treść czynności

do 3 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godów w okręgu wyborczym nr 4

do 13 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Godów, informacji o okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Godowie dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Godów

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Godów w okręgu wyborczym nr 4

do 15 lipca 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Godowie

do 18 lipca 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Godowie

do 2 sierpnia 2013 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Godowie list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 4, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Godów

do 9 sierpnia 2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Łaziskach

do 11 sierpnia 2013 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Godowie numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 4

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Godów, informacji o numerach i granicach obwodu głosowania nr 5 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Łaziskach

do 17 sierpnia 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Godowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 18 sierpnia 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Godowie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Łaziskach

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy Godów

do 22 sierpnia 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

30 sierpnia 2013 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

31 sierpnia 2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Łaziskach spisów wyborców

1 września 2013 r.
godz. 800- 2200

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »