| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 357/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r, poz.595), art. 235, art. 236 ust.3 pkt 1 i 4 oraz ust 4, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 rok według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

DOCHODY

WYDATKI

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie


600
710


750

758


801

852


853


854

90060014
710957502075818

80120

80130

80134
80195
85201


85202

85333

85403
90095TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Starostwa powiatowe
Wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody bieżące, w tym:
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
Rezerwy ogólne i celowe,
w tym:
- rezerwa ogólna
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieżące, w tym
- wpływy z różnych opłat
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- pozostałe odsetki
- wpływy z różnych dochodów
- dotacje i środki na
finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
Dochody majątkowe, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Licea ogólnokształcące
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych
Szkoły zawodowe
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych
Szkoły zawodowe specjalne
Wydatki bieżące, w tym:
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
OPIEKA SPOŁECZNA
Dochody bieżące, w tym:
- dochody z usług
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych
Wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dochody bieżące, w tym:
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
Powiatowe urzędy pracy
Wydatki bieżące, w tym:
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dochody bieżące, w tym:
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dochody majątkowe, w tym:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych
Wydatki majątkowe, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
Wydatki bieżące, w tym:
1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich zdań statutowych


-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
695.000,00
695.000,00

695.000,00

-
-
27.045,26
27.045,26
-

-
-
-
27.045,26
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
--
-

-
-
-

-

--
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-

-
-

-


60.630,35
60.630,35
60.630,35
-
--

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-


-
-
-

-

-


-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

-

-
-
151.847,80,
151.588,80
141,00

10.009,00
326,00
1.488,00
139.624,80
259,00

259,00
-
-

-

-
-
-

-

-
-
--
-

-
-
-

-

--
310.000,00
310.000,00
310.000,00

-
-

-

-
-
-

-

-
-

-


52.830,35
52.830,35
52.830,35
-
--

12.900,00
1.100,00

1.100,00
11.800,00

11.800,00

-
-

-

-
-

-


-
-
-

-

-


1.416.086,00
1.416.086,00
1.416.086,00

1.416.086,00
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

-

-
-
27.045.26
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
27.045,26
27.045,2627.045,26
-

-
-
-

-

--
85.618,00
-
-

85.618,00
85.618,00

85.618,00

85.618,00
-
-

-

-
-

-


60.630,35
-
-
60.630,35
60.630,3560.630,35

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-


120.000,00
120.000,00
120.000,00

120.000,00

120.000,00


544.149,00
544.149,00
544.149,00

544.149,00
176.937,00
176.937,00
176.937,00

176.937,00

176.937,00

194.000,00
194.000,00
194.000,00

194.000,00
70.711,80
-

-

70.711,80
70.711,80
216.754,00
-
-

-
-
-
-
-


10.048,00
10.048,00

10.048,00

10.048,00
1.886,00
1.886,00

1.886,00

1.886,00
50.000,00
--
50.000,00

50.000,00
154.820,00
154.820,00

289,00

289,00154.531,00
520.000,00
-
-

-
-

-

-
520.000,00
310.000,00

310.000,00

310.000,00
210.000,00

210.000,00


52.830,35
-
-
52.830,35
52.830,3552.830,35

202.900,00
-

-
-

-

202.900,00
12.900,00

12.900,00

12.900,00
190.000,00

190.000,00


-
-
-

-

-

Razem:

782.675,61

527.578,15

1.709.379,61

1978.282,15

§ 2.

Dokonać zmiany załącznika nr 3 p.n. „Przychody na 2013 rok do uchwały nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 roku (z późn.zm.) polegającej na zwiększeniu przychodów w § 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 524.000,00 zł. Załącznik, o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr LIDIA Kucharczyk


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r. - po zmianach -PRZYCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiekszenie

Plan po zmianach

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

421 218,00

421 218,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

3 949 461,62

524 000,00

4 473 461,62

Razem:

4 370 679,62

524 000,00

4 894 679,62

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »