| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)Rada  Gminy  Poraju c h w a l a,   co następuje:

§ 1. .             

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego powierza się sołtysom wsi Gminy Poraj oraz innym wyznaczonym osobom.

§ 2. .                                                                      Ustala się inkasentów i wynagrodzenie za inkaso dla poszczególnych sołectw:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Wynagrodzenie

1.

PORAJ

CABAN        Barbara

4%

2.

JASTRZĄB

KUC              Edward

7%

3.

GĘZYN

PODSIADLIK  Jan

12%

4.

DĘBOWIEC

KRÓLAK     Edward

30%

5.

KUŹNICA STARA

OCIEPKA    Teresa

11%

6.

ŻARKI LETNISKO

ŚWIERDZA Ryszard

4%

7.

CHOROŃ

MIZERA       Edward

7%

8.

MASŁOŃSKIE

WIDAWSKI Sławomir

9%

§ 3. . Wynagrodzenie z tytułu inkaso będzie wypłacane w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

§ 4. .                                                                                    Ustala się terminy płatności dla inkasentów: - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. . Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała                      Nr 40(VII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.                                                                     

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »