| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wynagradzania za inkaso i terminy płatności

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)Rada  Gminy  Poraju c h w a l a,   co następuje:

§ 1. .             

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego powierza się sołtysom wsi Gminy Poraj oraz innym wyznaczonym osobom.

§ 2. .                                                                      Ustala się inkasentów i wynagrodzenie za inkaso dla poszczególnych sołectw:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Wynagrodzenie

1.

PORAJ

CABAN        Barbara

4%

2.

JASTRZĄB

KUC              Edward

7%

3.

GĘZYN

PODSIADLIK  Jan

12%

4.

DĘBOWIEC

KRÓLAK     Edward

30%

5.

KUŹNICA STARA

OCIEPKA    Teresa

11%

6.

ŻARKI LETNISKO

ŚWIERDZA Ryszard

4%

7.

CHOROŃ

MIZERA       Edward

7%

8.

MASŁOŃSKIE

WIDAWSKI Sławomir

9%

§ 3. . Wynagrodzenie z tytułu inkaso będzie wypłacane w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał.

§ 4. .                                                                                    Ustala się terminy płatności dla inkasentów: - podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 6. . Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała                      Nr 40(VII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.                                                                     

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »