| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/221/13 Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Działając na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 233, 235 i   236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2013.  

 

1   .  

Zwiększa się wydatki budżetowe o   kwotę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

50   000,00    

1.1  

w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa  

50   000,00    

-  

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

50   000,00    

-  

w tym  

 

I.  

Wydatki majątkowe  

50   000,00    

 

z tego  

 

1.  

Inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

50   000,00    

§   2.   1.   Zwiększa się planowany deficyt budżetu o   kwotę   50 000,00 zł   .  

2.   Zwiększa się przychody z   tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych o   kwotę   50 000,00 zł   .  

§   3.   Po dokonanych zmianach:  

 

1)  

Planowane dochody budżetu na rok 2013 wynoszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

30   686   128,73    

 

w tym  

 

 

dochody bieżące  

19 288 455,18 zł  

 

dochody majątkowe  

11 397 673,55 zł  

2)  

planowane wydatki budżetu na rok 2013 wynoszą  

35 789 161,63 zł  

 

w tym  

 

 

wydatki bieżące  

18 133 075,95 zł  

 

wydatki majątkowe  

17 656 085,68 zł  

3)  

Planowany deficyt budżetu wynosi  

5 103 032,90 zł  

 

i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:  

 

a)  

kredytów  

1 630 000,00 zł  

b)  

pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

600 760,67 zł  

4)  

Planowane przychody budżetu na rok 2013 wynoszą  

6 203 032,90 zł  

 

w tym  

 

a)  

z kredytów  

2 430 000,00 zł  

b)  

z pożyczek  

2 872 272,23 zł  

c)  

z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych  

900 760,67 zł  

5)  

Planowane rozchody budżetu na rok 2013 wynoszą  

1 100 000,00 zł  

 

w tym:  

 

a)  

z kredytów  

1 040 600,00 zł  

b)  

z pożyczek  

59 400,00 zł  

§   4.   1.   Zmienia się załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmienia się załącznik Nr 8   do Uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Jaworze z   dnia 28 grudnia 2012 r i   nadaje się mu brzmienie zgodne z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze  


Andrzej   Śliwka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/221/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/221/13
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »