| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Starosty Będzińskiego; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 6 czerwca 2013r.

do Porozumienia nr CAZ.9801/3/BW/2013 z dnia 01.03.2013r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych

 

zawartego pomiędzy:  

Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Starostę Będzińskiego, z   upoważnienia którego działa  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Janusz Gątkiewicz  

z siedzibą w   Będzinie, kod pocztowy:   42-500, przy ul. Ignacego Krasickiego 17 A  

a  

 

Gminą Mierzęcice   , adres:   42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95  

powiat:   będziński   , województwo:   śląskie  

reprezentowaną przez:  

Grzegorz Podlejski – Wójt Gminy Mierzęcice  

 

Agnieszka Frączek – Skarbnik  

1)   Niniejszym aneksem zmienia się §1 w/wym Porozumienia w   części dotyczącej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z   tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz wysokości refundacji z   Funduszu Pracy, który otrzymuje brzmienie:  

 

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z   tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (nie niższa niż   7,61   złotych za godzinę):  

rodzaj pracy:   przycinanie gałęzi, koszenie trawy, usuwanie śmieci, sprzątanie pomieszczeń   – wysokość:   7,61 zł/h  

Łączna kwota świadczeń pieniężnych w   okresie objętym porozumieniem przewidywana do  

wypłaty osobom bezrobotnym:   2.718,00 zł   na 1   osobę,   16.308,00 zł   ogółem  

Wysokość refundacji z   Funduszu Pracy w   okresie objętym porozumieniem (zgodnie z   zapisem § 3   lit. „c” niniejszego porozumienia -   4,57 zł/h   .  

2)   Pozostałe warunki zawarte w   Porozumieniu pozostają bez zmian.  

3)   Aneks sporządzono w   2-ch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.  

4)   Niniejszy aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązywania od   01.06.2013r.  

 

Wójt  


mgr   Grzegorz   Podlejski


Skarbnik Gminy  


mgr   Agnieszka   Frączek

z up.   Starosty Będzińskiego
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w   Będzinie  


mgr   Janusz   Gątkiewicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »