| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/165/2013 Rada Gminy Żarnowiec

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Żarnowcu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 217) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) po przeprowadzeniu konsultacji społecznej

Rada Gminy w Żarnowcu
Uchwala

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu wprowadza się  następujące zmiany:

- § 3 ust. 1otrzymuje brzmienie: Podmiot leczniczy używa nazwę: Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu.

- § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do zadań Zakładu należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,

2. specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii,

3. poboru materiałów do badań laboratoryjnych,

4. orzekanie o stanie zdrowia i o czasowej niezdolności do pracy,

5. profilaktyki, promocji zdrowia,

6. fizykoterapii i rehabilitacji chorych,

7. medycyny pracy.

- § 23 otrzymuje brzmienie; Pieczęcią urzędową Zakładu jest pieczęć o następującej treści:      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej      Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu      42-439 Żarnowiec, ul. Mostowa 1 Tel. 032 64-490-08       Regon 278146053 NIP 649-212-81-10

- W załączniku Nr 1 do Statutu – Schemat Organizacyjny Zakładu – wykreśla się następujące gabinety: Gabinet Internistyczny, Gabinet Kardiologiczny, Gabinet Urologiczny, Gabinet Okulistyczny, Gabinet Reumatologiczny.

- W załączniku Nr 2 – wykaz Placówek w których prowadzona jest działalność wykreśla się: w ust. 1 Gabinety: Internistyczny, Kardiologiczny, Urologiczny, Okulistyczny, Reumatologiczny oraz ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »