| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/165/2013 Rada Gminy Żarnowiec

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne w Żarnowcu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 217) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) po przeprowadzeniu konsultacji społecznej

Rada Gminy w Żarnowcu
Uchwala

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarnowcu wprowadza się  następujące zmiany:

- § 3 ust. 1otrzymuje brzmienie: Podmiot leczniczy używa nazwę: Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu.

- § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do zadań Zakładu należy udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,

2. specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie ginekologii,

3. poboru materiałów do badań laboratoryjnych,

4. orzekanie o stanie zdrowia i o czasowej niezdolności do pracy,

5. profilaktyki, promocji zdrowia,

6. fizykoterapii i rehabilitacji chorych,

7. medycyny pracy.

- § 23 otrzymuje brzmienie; Pieczęcią urzędową Zakładu jest pieczęć o następującej treści:      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej      Ośrodek Zdrowia w Żarnowcu      42-439 Żarnowiec, ul. Mostowa 1 Tel. 032 64-490-08       Regon 278146053 NIP 649-212-81-10

- W załączniku Nr 1 do Statutu – Schemat Organizacyjny Zakładu – wykreśla się następujące gabinety: Gabinet Internistyczny, Gabinet Kardiologiczny, Gabinet Urologiczny, Gabinet Okulistyczny, Gabinet Reumatologiczny.

- W załączniku Nr 2 – wykaz Placówek w których prowadzona jest działalność wykreśla się: w ust. 1 Gabinety: Internistyczny, Kardiologiczny, Urologiczny, Okulistyczny, Reumatologiczny oraz ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »