| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/292/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z. 2013 r. poz. 594) oraz art.15 ust.1 i art.19 pkt.1 litera”a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z. 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), w związku z. obwieszczeniem Ministra Finansów z. dnia 2 sierpnia 2012 r. w. sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587)Rada Gminy Lelów


uchwala:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł.

§ 2. Termin płatności opłaty targowej ustalić na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej .

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/292/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »