| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 238/XXIII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013, poz. 594 ), art.6r ust.3 w związku z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Mykanów  uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr  210/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca  2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:Selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:

dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

- papier - raz na dwa miesiące,

- szkło - raz na dwa miesiące

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na cztery tygodnie,

dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:

- papier - raz na cztery tygodnie

- szkło - raz na cztery tygodnie

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na cztery tygodnie

dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

2. w § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach lub workach odbierane są z nieruchomości zamieszkałych raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca maja do miesiąca października a w okresie od miesiąca listopada do miesiąca kwietnia raz na cztery tygodnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »