| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 238/XXIII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013, poz. 594 ), art.6r ust.3 w związku z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Mykanów  uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr  210/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca  2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:Selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe odbierane są z nieruchomości z następującą częstotliwością:

dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

- papier - raz na dwa miesiące,

- szkło - raz na dwa miesiące

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na cztery tygodnie,

dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:

- papier - raz na cztery tygodnie

- szkło - raz na cztery tygodnie

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - raz na cztery tygodnie

dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

2. w § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w pojemnikach lub workach odbierane są z nieruchomości zamieszkałych raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca maja do miesiąca października a w okresie od miesiąca listopada do miesiąca kwietnia raz na cztery tygodnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »