| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/263/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157 poz.1240)

R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;              

§ 1. Dokonuje się zmiany wydatków pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartymi porozumieniami w ramach usuwania klęski żywiołowej z 2013 r ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w sprawach;

1. Udzialu w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania ”Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły -gr. państwa (podmyty korpus drogi) wraz z poprawa odwodnienia na odcinku o długości 215mb w km od 5+915 do km 6+130) w m.Rajcza – w kwocie 179.169,47zł.

2. Udziału w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania pn.”Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439S w Rajczy,-KDO 24-17-112/A1 nowe” w kwocie 5.250,00 zł.

1. Planowane dochody budżetowe                                           -               32.310.776,28

2. Planowane wydatki budżetowe                                           -               33.470.641,28

3. Deficyt budżetu ;                                                                       -               1.159.865
pokryty zostanie z kredytów                                                         -               1.159.865

4. Rozchody ( spłaty)                                                         -               2.009.240

- kredytów bankowych                                                         -               1.930.200

- pożyczek                                                                                     -               79.040
w tym,

- na realizacje projektów                                                         -               912.000

5. Przychody                                                                       -               3.169.105

- kredyty bankowe                                                                       -               2.652.121

- pożyczki                                                                                     -               516.984

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/263/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 8 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/263/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 8 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »