| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/263/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157 poz.1240)

R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;              

§ 1. Dokonuje się zmiany wydatków pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku z zawartymi porozumieniami w ramach usuwania klęski żywiołowej z 2013 r ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w sprawach;

1. Udzialu w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania ”Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły -gr. państwa (podmyty korpus drogi) wraz z poprawa odwodnienia na odcinku o długości 215mb w km od 5+915 do km 6+130) w m.Rajcza – w kwocie 179.169,47zł.

2. Udziału w dofinansowaniu kosztów realizacji zadania pn.”Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439S w Rajczy,-KDO 24-17-112/A1 nowe” w kwocie 5.250,00 zł.

1. Planowane dochody budżetowe                                           -               32.310.776,28

2. Planowane wydatki budżetowe                                           -               33.470.641,28

3. Deficyt budżetu ;                                                                       -               1.159.865
pokryty zostanie z kredytów                                                         -               1.159.865

4. Rozchody ( spłaty)                                                         -               2.009.240

- kredytów bankowych                                                         -               1.930.200

- pożyczek                                                                                     -               79.040
w tym,

- na realizacje projektów                                                         -               912.000

5. Przychody                                                                       -               3.169.105

- kredyty bankowe                                                                       -               2.652.121

- pożyczki                                                                                     -               516.984

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/263/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 8 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/263/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 8 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »