| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/346/2013 Rady Gminy Lipie

z dnia 16 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXVIII/344/2013 Rady Gminy Lipie z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 art. 40 ust. 1   art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 6   ust. 1   pkt. 2   i art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie  
uchwala,   co następuje:  

§   1.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o   przedszkolach, należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Lipie przedszkola publiczne i   oddział przedszkolny szkoły podstawowej.  

§   2.   1.   Przedszkola prowadzone przez Gminę Lipie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i   opiekę w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

2.   Ustala się opłatę za usługi opiekuńczo - wychowawcze świadczone przez przedszkola w   czasie przekraczającym wymiar określony w   §   2 ust. 1   i wynoszą one 1   zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych.  

3.   Zwalnia się całkowicie z   ponoszenia opłaty wymienionej w   § 2   ust. 2   dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lipie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Lipie z   dnia 18 lipca 2011 r. w   sprawie ustalania wysokości opłaty za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipie.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »