| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 323/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 20 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 254/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391)

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 254/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1390 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się ust. 2;

2) załącznikowi do uchwały nadaje się brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik do Uchwały Nr 323/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1a.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI MIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH  NA TERENIE GMINY KŁOBUCK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »