| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na 2013r

Na podstawie art.211, art.212,art.214, art.235, art.236ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594) Rada Gminy uchwala:

§ 1.Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

243 980,00

w tym:
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


55 000,00

rozdział 90002 gospodarka odpadami

55 000,00

wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


55 000,00

dział 801 Oświata i wychowanie

28 080,00

rozdział 80110 Gimnazja

2 080,00

wydatki bieżące

2 080,00

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2 080,00

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

26 000,00

wydatki bieżące

26 000,00

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85305 Złobki
wydatki bieżące
w tym dotacje
dział 630 Turystyka
rozdział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe
wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

26 000,00
45 900,00
45 900,00
45 900,00
45 900,00
65 000,00
65.000,00
65 000,00
65 000,00


50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

§ 2.Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę

55 000,00

w tym:
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

55 000,00

dochody bieżące

55 000,00

wpływy z różnych opłat

55.000,00

§ 3.Dokonać zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę

390 980,00

w tym:
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe
wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych


23 400,00
23 400,00
23 400,00
23 400,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

52 580,00
26 000,00
26 000,00

26 000,00

rozdział 80110 Gimnazja
wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
rozdział 80195 Pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym dotacje

4 080,00

4 080,00

22 500,00
22 500,00
22 500,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

100 000,00

wydatki bieżące
w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100 000,00
100 000,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100 000,00

rozdział 40002 dostarczanie wody

100 000,00

wydatki bieżące

100 000,00

w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100 000,00

Dział 600 Transport i łączność

15 000,00

rozdział 60016 drogi publiczne gminne

15 000,00

wydatki majątkowe

15 000,00

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

50 000,00

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

50 000,00

wydatki majątkowe

50 000,00

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000,00

Dział 758 Rózne rozliczenia

50 000,00

rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

50 000,00

wydatki majątkowe

50 000,00

w tym  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

50 000,00

                                                                                   

§ 4.Dokonać zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę

202 000,00

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 000,00

rozdział 80110 Gimnazja
dochody bieżące
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 000,00

2 000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

dochody bieżące

100 000,00

wpływy z usług

100 000,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

100 000,00

dochody bieżące

100 000,00

wpływy z usług

100 000,00

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej „Planowane kwoty dotacji z budżetu gminy"otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 30.251.122,71zł w tym:

- dochody bieżące 27.689.377,64 zł

- dochody majątkowe 2.561.745,07 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 31.370.155,10zł

- wydatki bieżące 25.684.255,74 zł

- wydatki majątkowe 5.685.899,36 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


ADAM MAĆKOWSKI


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/205/2013
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »