| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/284/2013 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 23 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/206/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U z 2013 roku, poz. 595. ) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271 z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii Wójtów, Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Myszkowskiego i Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myszkowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Załączniku Nr 1do Uchwały Nr XXXIII/206/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku

1) pkt 4otrzymuje nowe brzmienie:

4

APTEKA „Mrzygłodzka”
Właściciel i Kierownik apteki            -mgr farm. Chirzad Hasan
ul. Traugutta 41
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-20-31


poniedziałek – piątek od 800do 1900
sobota – od 800do 1400
niedziele i święta- nieczynna

2) pkt 7otrzymuje nowe brzmienie:

7

APTEKA „Na Skłodowskiej”
Właściciel -mgr farm. Jadwiga Gil,
Kierownik – mgr. farm.  Małgorzata Bojanek
ul. Skłodowskiej 7
42 – 300 Myszków
Tel. 034/313-13-44

poniedziałek – piątek od 800do 2100
soboty od 800do 1500

3) wykreślić w całości dotychczasowypkt  14.

4) zmienia się numerację punktów w następujący sposób, dotychczasowy punkt:

- „15” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „14”,
- „16” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „15”,

- „17” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „16”,

- „18” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „17”,

- „19” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „18”,

- „20” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „19”

- „21” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „20”,

- „22” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „21”,

- „23” otrzymuje nowe oznaczenie jako punkt „22”.

5) dodaje siępkt 23w brzmieniu:

23

Apteka Tanich Leków
Właściciel- Bartosz Jakubczak,
Kierownik mgr farm. Grażyna Męcik
ul. Kościuszki 1
42 – 310 Żarki
Tel. 034/321-14-16

poniedziałek – piątek od 7³º do 21ºº
sobota - od 7³º do 15ºº

2. W pozostałym zakresie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/206/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku nie ulega zmianie.

§ 2. 1. W Załączniku Nr 2do Uchwały Nr XXXIII/206/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku „Plan dyżurów aptek ogólnodostępnych na 2013 rok”, zmienia się apteki pełniące dyżur nocny, w następujących terminach:

- 23-30.09.2013 roku– Apteka „Na Placu Dworcowym”,

Plac Dworcowy 5/3 w Myszkowie,

- 21-28.10.2013 roku- Apteka „Mrzygłodzka”, ul. Traugutta 41 w Myszkowie,

- 30.12.2013r – 06.01.2014r– Apteka Prywatna, ul. Piłsudskiego 66 w Myszkowie.

2. W pozostałym zakresie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/206/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marian Szczerbak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »