| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/266/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie zniesienia dzielnicy Miechowice

Na podstawie art. 5 ust. ust. 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia – załącznika do uchwały nr XVII/255/03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Bytomia (tekst. jedn.: obwieszczenie Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 r. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1958) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się jednostkę pomocniczą – dzielnicę Miechowice.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) nr IX/109/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

2) nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia statutu dzielnicy Miechowice

3) nr XLIV/613/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

4) nr XXXIX/514/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia dzielnicy Miechowice

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/266/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 12 września 2013 r.

Przedmiotowy projekt uchwały przygotowany został w związku ze skierowanym do Prezydenta Miasta apelem radnych o zniesienie jednostki pomocniczej – dzielnicy Miechowic.

W ww. apelu radni wskazali, że:

1) zainteresowanie mieszkańców działalnością tej jednostki pomocniczej jest znikome, o czym świadczą konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane w dniach 6-10 maja br. na terenie całego miasta w przedmiocie zmiany statutu dzielnicy Miechowice. Żaden mieszkaniec Bytomia nie wziął udziału w konsultacjach;

2) dokonania kończącej kadencję Rady Dzielnicy także nie są znaczące;

3) sytuacja finansowa miasta również przemawia za tym, aby nie wydawać kolejnych środków na przedłużanie funkcjonowania jednostki pomocniczej – dzielnicy Miechowice.

Przeważająca większość radnych – przedstawicieli wszystkich mieszkańców Bytomia uznała, że utrzymywanie jednostki pomocniczej jest bezzasadne. W związku z tak jednoznacznym stanowiskiem przedstawicieli mieszkańców, wobec którego Prezydent Bytomia nie może zostać obojętny, zostały podjęte przez niego działania znoszące dzielnicę Miechowice.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 74 ust. 4 Statutu Miasta Bytomia prezydent przedkłada radzie miejskiej przedmiotowy projekt uchwały.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Deloitte

Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe i podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »