| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/356/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.

§ 2.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej Uchwale.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie treści uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIX/326/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/356/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/356/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »