| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/356/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne.

§ 2.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone w odrębnej Uchwale.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do złożenia wniosku o opublikowanie treści uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXIX/326/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/356/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/356/13
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »