| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 6 września 2013r.

do porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej

Zarządu Powiatu Gliwickiego

Zawarty w dniu 6 września 2013 r. w Gliwicach pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w imieniu którego działają:

Wicestarosta - Waldemar Dombek

Członek Zarządu - Sławomir Adamczyk

a

Miastem Gliwice zwanym dalej w treści porozumienia Miastem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, w imieniu którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta - Krystian Tomala

do porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej, strony wprowadzają następujące zmiany:

§ 1. Paragraf 3 ust. 1,2 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu w roku szkolnym 2013/2014 środków finansowych w postaci dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1 według faktycznie przeszkolonej w roku szkolnym 2013/2014 liczby uczniów oraz kosztów kształcenia jednego ucznia określonych w ust. 2

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w roku szkolnym 2013/2014 w szkole (placówce), o której mowa w § 2 organizowanego w formie turnusu 4 tygodniowego lub indywidualnych konsultacji ustala się od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości 350 zł, a w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. 400 - jeśli nie określi tego inaczej stosowne rozporządzenie.

3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć środków ujętych na ten cel w budżecie powiatu. Dyrektor szkoły (placówki), o której mowa w § 2 przed rozpoczęciem kursu ustala z dyrektorem macierzystej szkoły listę uczniów odbywających kształcenie w formie turnusu lub indywidualnych konsultacji.„

§ 2. Zgodnie z § 4 pkt 1 i 2 porozumienia przedłuża się obowiązywanie porozumienia na rok szkolny 2013/2014.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                            Za Miasto                                                                                                  Za Powiat

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek


Członek Zarządu


Sławomir Adamczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »