| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39.278.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 10.54.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 403 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje :

§ 1.

W Regulaminie przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 10.54.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 140, poz. 2646), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) posiadanie podpisanej umowy na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym utrzymania czystości i porządku.",

2) we Wzorze wniosku do Burmistrza Miasta Rydułtowy o udzielenie dotacji na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła, stanowiącym integralną część Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację inwestycji, polegającej na wymianie starego źródła ciepła, ust. 4 tiret trzeci otrzymuje brzmienie: " · Posiadam podpisaną umowę na wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (nie dotyczy właścicieli nieruchomości, których budynek jest podłączony do kanalizacji sanitarnej lub wyposażony w przydomową oczyszczalnię ścieków) ."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »