| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/322/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 § 7 i 8 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Łodygowice opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 40 % stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie
art. 56 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników
lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/199/98 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy łodygowice


Czesław Wandzel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »