| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/322/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 § 7 i 8 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Łodygowice opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 40 % stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie
art. 56 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników
lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIV/199/98 Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie: ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy łodygowice


Czesław Wandzel

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »