| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 254/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów

Na podstawie art.5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 poz.594 ze zm.)Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 219 /XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013 roku Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 7 skreśla się punkt 3.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy.

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) głosowania na zebraniu wiejskim

2) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego,

3) zgłaszania uwag w zakresie  przedmiotu konsultacji

4) sondaży internetowych

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

3. § 4 ust 11 otrzymuje brzmienie:

11. Przybycie na zebranie mniejszej liczby mieszkańców niż określona w ust .10 nie powoduje nieważności konsultacji.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Przeprowadzenie konsultacji w formie zgłaszania uwag w zakresie przedmiotu konsultacji odbywa się w następujący sposób:

1) każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłaszania uwag,

2) uwagi można składać  na piśmie  albo za pomocą formularza na stronie  internetowej  Urzędu Gminy Mykanów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »