| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 254/XXV/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 17 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mykanów

Na podstawie art.5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 poz.594 ze zm.)Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 219 /XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013 roku Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mykanów wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 7 skreśla się punkt 3.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy.

1. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) głosowania na zebraniu wiejskim

2) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego,

3) zgłaszania uwag w zakresie  przedmiotu konsultacji

4) sondaży internetowych

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych.

3. § 4 ust 11 otrzymuje brzmienie:

11. Przybycie na zebranie mniejszej liczby mieszkańców niż określona w ust .10 nie powoduje nieważności konsultacji.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Przeprowadzenie konsultacji w formie zgłaszania uwag w zakresie przedmiotu konsultacji odbywa się w następujący sposób:

1) każda osoba biorąca udział w konsultacjach ma prawo zgłaszania uwag,

2) uwagi można składać  na piśmie  albo za pomocą formularza na stronie  internetowej  Urzędu Gminy Mykanów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »