| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/635/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późń. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze.

1. W § 6 pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

będące wychowankami opuszczającymi w związku z uzyskaniem pełnoletniości placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinny dom dziecka, zawodową rodzinę zastępczą, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezawodową lub spokrewnioną rodzinę zastępczą..

2. W § 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

prowadzącymi rodzinny dom dziecka lub pełniącymi funkcję zawodowej rodziny zastępczej,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również niezawodowej lub spokrewnionej rodziny zastępczej,.

3. W § 8 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

opuszczającymi mieszkania readaptacyjne lub chronione,.

4. W § 8 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

zamieszkującymi z osobą, wobec której zapadł wyrok skazujący za znęcanie się nad członkami rodziny..

5. W § 19 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Społeczna Komisja Mieszkaniowa w szczególności opiniuje wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, o których mowa w § 9 pkt 1 ppkt 3 i 5 oraz osób, o których mowa w § 7
i § 8 pkt 5-11 oraz § 22a uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »