| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CXXI/23/2013 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania

w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010. r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) - na wniosek Zarządu KZK GOP

Zgromadzenie KZK GOP uchwala:

§ 1.

Paragraf nr 10 uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. otrzymuje brzmienie:

Właściwość organu

Do stosowania ulg w spłacie należności uprawniony jest:

a) Zarząd KZK GOP – powyżej 20.000 zł w stosunku do jednego dłużnika,

b) Przewodniczący Zarządu albo Zastępcy Przewodniczącego Zarządu – do wysokości 20.000 zł w stosunku do jednego dłużnika,

c) Zastępca Dyrektora ds. Przewozów, Naczelnik Wydziału Zarządzania Jakością Usług Przewozowych – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w zakresie należności z tytułu kar umownych nałożonych w związku z nieprawidłowościami w wykonywaniu przez operatorów usług transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej oraz innych należności w sprawach leżących w kompetencji Pionu Przewozów,

d) Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju, Naczelnik Wydziału Kontroli Biletów – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w sprawach leżących w kompetencji Pionu Rozwoju,

e) Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy Związku – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w zakresie należności z tytułu opłat dodatkowych za naruszenie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP” oraz innych należności w sprawach leżących w kompetencji Pionu Finansowego,

f) Naczelnik Wydziału Sprzedaży – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w sprawach leżących w kompetencji Wydziału Sprzedaży,

g) Naczelnik Wydziału Windykacji, osoba która zgodnie z zakresem czynności zastępuje Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności oraz osoba pisemnie upoważniona do zastępowania Naczelnika Wydziału Windykacji podczas jego nieobecności – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w zakresie należności z tytułu opłat dodatkowych za naruszenie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi KZK GOP.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP


Zbigniew Podraza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »