| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CXXI/23/2013 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 22 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania

w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania.

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010. r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) - na wniosek Zarządu KZK GOP

Zgromadzenie KZK GOP uchwala:

§ 1.

Paragraf nr 10 uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. otrzymuje brzmienie:

Właściwość organu

Do stosowania ulg w spłacie należności uprawniony jest:

a) Zarząd KZK GOP – powyżej 20.000 zł w stosunku do jednego dłużnika,

b) Przewodniczący Zarządu albo Zastępcy Przewodniczącego Zarządu – do wysokości 20.000 zł w stosunku do jednego dłużnika,

c) Zastępca Dyrektora ds. Przewozów, Naczelnik Wydziału Zarządzania Jakością Usług Przewozowych – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w zakresie należności z tytułu kar umownych nałożonych w związku z nieprawidłowościami w wykonywaniu przez operatorów usług transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej oraz innych należności w sprawach leżących w kompetencji Pionu Przewozów,

d) Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju, Naczelnik Wydziału Kontroli Biletów – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w sprawach leżących w kompetencji Pionu Rozwoju,

e) Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy Związku – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w zakresie należności z tytułu opłat dodatkowych za naruszenie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP” oraz innych należności w sprawach leżących w kompetencji Pionu Finansowego,

f) Naczelnik Wydziału Sprzedaży – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w sprawach leżących w kompetencji Wydziału Sprzedaży,

g) Naczelnik Wydziału Windykacji, osoba która zgodnie z zakresem czynności zastępuje Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności oraz osoba pisemnie upoważniona do zastępowania Naczelnika Wydziału Windykacji podczas jego nieobecności – do wysokości 5.000 zł w stosunku do jednego dłużnika w zakresie należności z tytułu opłat dodatkowych za naruszenie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, które przypadają KZK GOP, określenia warunków dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga ta stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do jej udzielania nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi KZK GOP.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP


Zbigniew Podraza

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »