| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/70/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2014 rok i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Mszana
uchwala:

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 699,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 011,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 260,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 15 ton – o liczbie osi – dwie 488,00 zł

b) równej i wyższej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 688,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 19 ton – o liczbie osi – trzy 284,00 zł

d) równej i wyższej niż 19 ton a mniej niż 23 tony- o liczbie osi – trzy 820,00 zł

e) równej i wyższej niż 23 tony - o liczbie osi – trzy 1 260,00 zł

f) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – o liczbie osi – cztery i więcej 831,00 zł

g) równej i wyższej niż 25 tony a mniej niż 27ton - o liczbie osi – cztery i więcej 831,00 zł

h) równej i wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1 298,00 zł

i) równej i wyższej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 2 060,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 688,00 zł

b) równej i wyższej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 1 560,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton - o liczbie osi – trzy 633,00 zł

d) równej i wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi – trzy 1 262,00 zł

e) równej i wyższej niż 23 tony - o liczbie osi – trzy 1 965,00 zł

f) równej i wyższej niż 12 t a mniej niż 25 tony - o liczbie osi – cztery i więcej 1 260,00 zł

g) równej i wyższej niż 25 tony a mniej niż 27 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1 260,00 zł

h) równej i wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 2 060,00 zł

i) równe j i wyższej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 3 055,00 zł

4) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 238,00 zł

5) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - o liczbie osi – dwie 331,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 699,00 zł

c) równej i wyższej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 1 761,00 zł

d) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 1 552,00 zł

e) równej i wyższej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 2 145,00 zł

6) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton – o liczbie osi – dwie 599,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 1 144,00 zł

c) równej i wyższej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 2 409,00 zł

d) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 2 145,00 zł

e) równej i wyższej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 3 120,00 zł

7) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 090,00 zł

8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - o liczbie osi – jedna 221,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton - o liczbie osi – jedna 618,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - o liczbie osi – dwie 262,00 zł

d) równej i wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - o liczbie osi – dwie 767,00 zł

e) równej i wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton - o liczbie osi – dwie 1 058,00 zł

f) równej i wyższej niż 38 ton - o liczbie osi – dwie 1 431,00 zł

g) równej i wyższej niż 12 a mniej niż 38 ton - o liczbie osi trzy 844,00 zł

h) równej i wyższej niż 38 ton - o liczbie osi trzy 1 175,00 zł

9) Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 399,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 699,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton -o liczbie osi – dwie 385,00 zł

d) równej i wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony -o liczbie osi – dwie 1 058,00 zł

e) równej i wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 1 607,00 zł

f) równej i wyższej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 2 118,00 zł

g) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1 175,00 zł

h) równej i wyższej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1 597,00 zł

10) Od autobusów

a) mniej niż 30 miejsc 761,00 zł

b) równej lub więcej niż 30 miejsc 1 510,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/62/2012 z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na 2013 rok

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Uzasadnienie

Do projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 28.10.2013r. w sprawie stawek podatku
od środków transportu na 2014 rok i zwolnień w tym podatku

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy
w drodze uchwały określa, wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Jednocześnie stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 7 października 2013r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r.

Do corocznego przeszacowania  stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 100,9 (wzrost cen o 0,9%) Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 r.

W projekcie uchwały zaproponowano waloryzację stawek podatkowych, obowiązujących w Gminie Mszana w 2013 r., z tym, że stawki podatku pozostają niższe od stawek maksymalnych. Proponując wysokość stawek na 2014 rok, dokonano podwyższenia o 0,9% w stosunku do stawek z 2013r.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »