| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/70/2013 Rady Gminy Mszana

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2014 rok i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 /Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Mszana
uchwala:

§ 1. Określić wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 699,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 011,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 260,00 zł

2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 15 ton – o liczbie osi – dwie 488,00 zł

b) równej i wyższej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 688,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 19 ton – o liczbie osi – trzy 284,00 zł

d) równej i wyższej niż 19 ton a mniej niż 23 tony- o liczbie osi – trzy 820,00 zł

e) równej i wyższej niż 23 tony - o liczbie osi – trzy 1 260,00 zł

f) równej i wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton – o liczbie osi – cztery i więcej 831,00 zł

g) równej i wyższej niż 25 tony a mniej niż 27ton - o liczbie osi – cztery i więcej 831,00 zł

h) równej i wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1 298,00 zł

i) równej i wyższej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 2 060,00 zł

3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 688,00 zł

b) równej i wyższej niż 15 ton - o liczbie osi – dwie 1 560,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 19 ton - o liczbie osi – trzy 633,00 zł

d) równej i wyższej niż 19 ton a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi – trzy 1 262,00 zł

e) równej i wyższej niż 23 tony - o liczbie osi – trzy 1 965,00 zł

f) równej i wyższej niż 12 t a mniej niż 25 tony - o liczbie osi – cztery i więcej 1 260,00 zł

g) równej i wyższej niż 25 tony a mniej niż 27 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 1 260,00 zł

h) równej i wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 2 060,00 zł

i) równe j i wyższej niż 29 ton - o liczbie osi – cztery i więcej 3 055,00 zł

4) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 238,00 zł

5) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - o liczbie osi – dwie 331,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 699,00 zł

c) równej i wyższej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 1 761,00 zł

d) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 1 552,00 zł

e) równej i wyższej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 2 145,00 zł

6) Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton – o liczbie osi – dwie 599,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 1 144,00 zł

c) równej i wyższej niż 31 ton - o liczbie osi – dwie 2 409,00 zł

d) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 2 145,00 zł

e) równej i wyższej niż 40 ton - o liczbie osi – trzy 3 120,00 zł

7) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 090,00 zł

8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą:

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton - o liczbie osi – jedna 221,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton - o liczbie osi – jedna 618,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton - o liczbie osi – dwie 262,00 zł

d) równej i wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony - o liczbie osi – dwie 767,00 zł

e) równej i wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton - o liczbie osi – dwie 1 058,00 zł

f) równej i wyższej niż 38 ton - o liczbie osi – dwie 1 431,00 zł

g) równej i wyższej niż 12 a mniej niż 38 ton - o liczbie osi trzy 844,00 zł

h) równej i wyższej niż 38 ton - o liczbie osi trzy 1 175,00 zł

9) Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą

a) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 399,00 zł

b) równej i wyższej niż 25 ton -o liczbie osi – jedna 699,00 zł

c) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton -o liczbie osi – dwie 385,00 zł

d) równej i wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony -o liczbie osi – dwie 1 058,00 zł

e) równej i wyższej niż 33 tony a mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 1 607,00 zł

f) równej i wyższej niż 38 ton -o liczbie osi – dwie 2 118,00 zł

g) równej i wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1 175,00 zł

h) równej i wyższej niż 38 ton -o liczbie osi - trzy 1 597,00 zł

10) Od autobusów

a) mniej niż 30 miejsc 761,00 zł

b) równej lub więcej niż 30 miejsc 1 510,00 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/62/2012 z dnia 05 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu na 2013 rok

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Tadeusz Wroński


Uzasadnienie

Do projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 28.10.2013r. w sprawie stawek podatku
od środków transportu na 2014 rok i zwolnień w tym podatku

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy
w drodze uchwały określa, wysokość stawek podatku od środków transportowych.

Stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

Jednocześnie stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 7 października 2013r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r.

Do corocznego przeszacowania  stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 100,9 (wzrost cen o 0,9%) Wskaźnik ten został ogłoszony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 r.

W projekcie uchwały zaproponowano waloryzację stawek podatkowych, obowiązujących w Gminie Mszana w 2013 r., z tym, że stawki podatku pozostają niższe od stawek maksymalnych. Proponując wysokość stawek na 2014 rok, dokonano podwyższenia o 0,9% w stosunku do stawek z 2013r.

Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »