| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/308/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportu na 2014 rok

Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku (Monitor Polski poz. 724 z 9.09.2013 r.) w sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (Monitor Polski  Poz. 812 z 11.10.2013 r.)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportu:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) powyżej  3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych )

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

562

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

934

Powyżej 9 i mniej niż 12

1.123

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

stawka podatku ( w złotych )

1

2

3

4

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

199

199

13

14

199

550

14

15

550

775

15

775

1.754

Trzy osie

12

17

199

346

17

19

346

710

19

21

710

923

21

23

923

1.422

23

25

1.422

2.208

25

1.422

2.208

Cztery osie i więcej

12

25

923

934

25

27

934

1.458

27

29

1.458

2.316

29

31

2.316

3.125

31

2.316

3.125

2. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton    .

Ciągniki

(w złotych )

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.091

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton.

1.310

równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy+naczepa,ciągnik balastowy+naczepa (w tonach)

stawki podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

55

55

18

25

375

675

25

31

783

1.286

31

1.977

2.415

Trzy osie i więcej

12

40

1.666

2.308

40

2.308

3.125

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  określa się na 1.128,00 zł.             

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

stawki podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

238

238

18

25

249

449

25

449

785

Dwie osie

12

28

293

435

28

33

902

1.253

33

38

1.191

1.810

38

1.610

2.381

Trzy osie i więcej

12

38

948

1.320

38

1.320

1.794

5. Od autobusów :

Lp.

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

(w złotych )

(w złotych )

1

1.513

1.903

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXII/213/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 października 2012 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »