| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/874/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej prowadzone przez Miasto Mysłowice w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za każdą zadeklarowaną przez rodzica (prawnego opiekuna) godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 1 odpłatność wynosi 1 zł.

§ 3. Zwolnieniu całkowitemu podlegają:

1. dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

2. rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXXVIII/1134/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola.

§ 5. Zapisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do opłat należnych od dnia 1 września 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »