| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/874/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej prowadzone przez Miasto Mysłowice w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za każdą zadeklarowaną przez rodzica (prawnego opiekuna) godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 1 odpłatność wynosi 1 zł.

§ 3. Zwolnieniu całkowitemu podlegają:

1. dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

2. rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXXVIII/1134/10 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola.

§ 5. Zapisy niniejszej uchwały mają zastosowanie do opłat należnych od dnia 1 września 2013 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »