| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/886/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 604,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 834,00 zł

c) powyżej 9 t i poniżej 12 t - 886,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.042,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 269,00 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 402,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.611,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/886/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ
NIŻ 12 TON
o których mowa w § 1 pkt 2 Uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w 2014 r.

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

938,00 zł

985,00 zł

13

14

990,00 zł

1 039,00 zł

14

15

1 042,00 zł

1 094,00 zł

15

1 383,00 zł

1 452,00 zł

Trzy osie

12

17

1 355,00 zł

1 422,00 zł

17

19

1 407,00 zł

1 477,00 zł

19

21

1 646,00 zł

1 730,00 zł

21

23

1 667,00 zł

1 751,00 zł

23

25

1 719,00 zł

1 805,00 zł

25

1 892,00 zł

1 986,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1 855,00 zł

1 948,00 zł

25

27

1 907,00 zł

2 002,00 zł

27

29

1 959,00 zł

2 059,00 zł

29

31

2 016,00 zł

2 560,00 zł

31

2 020,00 zł

2 560,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/886/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.

STAWKI DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ
ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ
NIŻ 12 TON
o których mowa w § 1 pkt 4 Uchwały

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku w 2014 r.

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna
(osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznane za równoważne

inne systemy zawieszenia
osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 547,00 zł

1 719,00 zł

18

25

1 594,00 zł

1 771,00 zł

25

31

1 641,00 zł

1 824,00 zł

31

1 660,00 zł

2 022,00 zł

Trzy osie

12

40

1 622,00 zł

1 803,00 zł

40

2 070,00 zł

2 660,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/886/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 31 października 2013 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ
DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON
o których mowa w § 1 pkt 6 Uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w 2014 r.

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

269,00 zł

272,00 zł

18

25

321,00 zł

337,00 zł

25

456,00 zł

586,00 zł

Dwie osie

12

28

456,00 zł

479,00 zł

28

33

640,00 zł

887,00 zł

33

38

887,00 zł

1347,00 zł

38

1199,00 zł

1774,00 zł

Trzy osie

12

38

706,00 zł

983,00 zł

38

983,00 zł

1 336,00 zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »