| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/373/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 r. poz. 724), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M. P. z 2013r. poz. 812).

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Powyżej

Do

3,5

5,5 włącznie

350

5,5

9,0 włącznie

1263

9,0

Poniżej 12

1358

b) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1864

15

1984

3 osie

12

21

2043

21

2225

4 osie i więcej

12

29

2597

29

3029

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

od

do

3,5

7 włącznie

1023

powyżej 7

poniżej 12

1285

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku z złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

25

1864

25

31

1992

31

2287

3 osie

12

37

2356

37

40

2968

40

3101

3) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego505,00 zł.

4) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

541

25

697

2 osie

12

33

1058

33

38

1611

38

2103

3 osie

12

1512

5) Od autobusów:

Stawka podatku w złotych

o liczbie miejsc mniejszej niż 30

902

o liczbie miejsc równej 30 lub wyższej niż 30

1935

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/270/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »