| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/373/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 r. poz. 724), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M. P. z 2013r. poz. 812).

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Powyżej

Do

3,5

5,5 włącznie

350

5,5

9,0 włącznie

1263

9,0

Poniżej 12

1358

b) od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1864

15

1984

3 osie

12

21

2043

21

2225

4 osie i więcej

12

29

2597

29

3029

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych

od

do

3,5

7 włącznie

1023

powyżej 7

poniżej 12

1285

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku z złotych

nie mniej niż

mniej niż

2 osie

12

25

1864

25

31

1992

31

2287

3 osie

12

37

2356

37

40

2968

40

3101

3) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym, posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego505,00 zł.

4) Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

1 oś

12

25

541

25

697

2 osie

12

33

1058

33

38

1611

38

2103

3 osie

12

1512

5) Od autobusów:

Stawka podatku w złotych

o liczbie miejsc mniejszej niż 30

902

o liczbie miejsc równej 30 lub wyższej niż 30

1935

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/270/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »