| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2013 roku, Dz. U poz. 594 z późn. zmianami), art. 6 ust. 14, ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010r. Dz. U Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami), art. 6a ust. 12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. z 2006r. Dz. U. Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (j.t. z 2013 roku Dz. U poz. 465) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi we wzorach formularzy składanych do organu podatkowego uchwalonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Gliwicach, przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w sposób wskazany w załącznikach do niniejszej uchwały.

1. W "Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1", "Danych o zwolnieniach w podatku od nieruchomości DOZ-N", "Danych o nieruchomościach DON-NI", "Danych o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach DW-1", zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. W "Deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1", "Danych o zwolnieniach w podatku od nieruchomości DOZ-N", "Danych o nieruchomościach i obiektach budowlanych DON-ND", "Danych o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach DW-1", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

3. W "Informacji o gruntach IR-1", "Danych o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym DOZ-R", "Danych o nieruchomościach rolnych DON-R", ,,Danych o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach DW-1", zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

4. W "Deklaracji na podatek rolny DR-1", "Danych o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym DOZ-R", "Danych o nieruchomościach rolnych DON-R", "Danych o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach DW-1", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

5. W "Informacji o lasach IL-1", "Danych o zwolnieniach w podatku leśnym DOZ-L", "Danych
o nieruchomościach leśnych DON-L", "Danych o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach DW-1", zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

6. W "Deklaracji na podatek leśny DL-1", "Danych o zwolnieniach w podatku leśnym DOZ-L", "Danych o nieruchomościach leśnych DON-L", "Danych o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach DW-1", zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały".

§ 2. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. Deklaracje i informacje podatkowe o których mowa w § 1 i § 2 uchwały mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ( http://www.sekap.pl/).

§ 4. Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 1 i § 2 niniejszej uchwały wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3 niniejszej uchwały. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały - przesyłane w formie elektronicznej - muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (j.t. z 2013 roku Dz. U. poz. 262), lub weryfikowanego za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały - musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8. Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1 uchwały mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9. Traci moc obowiązującą Uchwała XV/287/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2011 roku w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gliwicach


Krystyna Sowa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/775/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/775/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/775/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/775/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/775/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/775/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »