| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/473/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594,
z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy Pszczyna stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 w następującej wysokości:

1)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części,

0,65 zł

2)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

20,00 zł

3)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

4,40 zł

4)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

9,90 zł

5)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

3,70 zł

6)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części,

6,00 zł

7)


od budowli – od ich wartości,

2%

8)


od gruntów:

a)


od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

0,70 zł

b)


pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni,

4,56 zł

c)


od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

0,25 zł

d)


od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod pasy drogowe innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

0,05 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim S.A. nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Pszczynie, a także w drodze inkasa.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek w zakresie ww. podatków i opłat, z tym, że nie mogą one przekraczać górnych stawek, a które na 2014 r. wynoszą dla podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych

0,74 zł  – za 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z działalnością gospodarczą

23,03 zł  – za1 m2 powierzchni użytkowej budynku,


- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł  – za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku,


- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł  – za 1 m2 powierzchni użytkowej,


- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł  – za 1m2 powierzchni użytkowej budynku,


- od budowli

2 %  - ich wartości,


- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł  – za 1 m2 powierzchni gruntu,


- od gruntów pod jeziorami, zajętymi na   zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   wodnych

4,56 zł  – za 1 ha powierzchni gruntu,


- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,46zł  – za 1 m2 powierzchni gruntu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »