| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/473/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594,
z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy Pszczyna stawki podatku od nieruchomości na rok 2014 w następującej wysokości:

1)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części,

0,65 zł

2)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

20,00 zł

3)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

4,40 zł

4)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

9,90 zł

5)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

3,70 zł

6)


od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części,

6,00 zł

7)


od budowli – od ich wartości,

2%

8)


od gruntów:

a)


od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

0,70 zł

b)


pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni,

4,56 zł

c)


od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

0,25 zł

d)


od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych pod pasy drogowe innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

0,05 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do:
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy w ING Banku Śląskim S.A. nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Pszczynie, a także w drodze inkasa.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek w zakresie ww. podatków i opłat, z tym, że nie mogą one przekraczać górnych stawek, a które na 2014 r. wynoszą dla podatku od nieruchomości:

- od budynków mieszkalnych

0,74 zł  – za 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z działalnością gospodarczą

23,03 zł  – za1 m2 powierzchni użytkowej budynku,


- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,75 zł  – za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku,


- budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68 zł  – za 1 m2 powierzchni użytkowej,


- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,73 zł  – za 1m2 powierzchni użytkowej budynku,


- od budowli

2 %  - ich wartości,


- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł  – za 1 m2 powierzchni gruntu,


- od gruntów pod jeziorami, zajętymi na   zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni   wodnych

4,56 zł  – za 1 ha powierzchni gruntu,


- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,46zł  – za 1 m2 powierzchni gruntu.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »