| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/234/13 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2013 (dot. Uchwały nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 poz.594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXIV/171/12 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 r. zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 5 niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 33.416.079,38 zł.

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 32.994.247,06 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 421.832,32 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 33.295.653,38 zł.

Z tego:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 31.004.537,93 zł.,

w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.202.352,75 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.046.889,50 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.155.463,25 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.339.275,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.993.900,69 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 353.598,49 zł.

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 556.200,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 2.291.115,45 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.291.115,45 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 93.314,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/234/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

tabela 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/234/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

tabela 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/234/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

tabela 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/234/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

tabela 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/234/13
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

tabela 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »