| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.297.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz poboru tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2013 r.poz.594; ze zmianami) art. 5, 6   ust. 12, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613; ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministerstwa Finansów z   dnia 7   sierpnia 2013 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2014r. (Monitor Polski z   2013 r. poz. 724) Rada Miejska w   Krzepicach, uchwala:  

§   1.   Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach:  

1) Od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych –   0,66 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej,  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   15,70 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej,  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,24 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej,  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w   rozumieniu przepisów o   dzialalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,45 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej  

e)   pozostałych - w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   3,82 zł   od 1   m² powierzchni użytkowej  

2) Od budowli   2%   ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1pkt 3   i ust. 3-7 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

3) Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,84 zł   od 1   m² powierzchni,  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,33 zł   od 1   ha powierzchni,  

c)   pozostałych – w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,23 zł   od 1   m² powierzchni.  

§   2.   Poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonują w   drodze inkasa w   sołectwie inkasenci. Mieszkańcy z   terenu miasta i   osiedli (Kuków, Kuźniczka), a   także sołectw mogą dokonywać wpłat w   kasie Urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 roku i   podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w   miejscach publicznych.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »