| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit b, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P.poz.724 z 2013r.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. nr 249 poz. 1851) Uchwały Nr XXIX/234/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwach Wilkowice, Bystra, Meszna, ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w tych miejscowościach, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu, w następujących wysokościach:

1) dla dzieci do lat 15 z wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla emerytów rencistów, kombatantów -0,70 zł,

2) dla pozostałych osób -1,50 zł.

§ 2. Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty miejscowej są:

1) Pani Kuśmierczyk Grażyna - Dom Wczasowy "Skipark" - Bystra,

2) Pan Kowalcze Jacek - "Chata na Groniu" - Bystra,

3) Pan Habdas Wojciech - Gospodarstwo Agroturystyczne - Bystra,

4) Pan Szeja Janusz - Schronisko na Szyndzielni - Bystra,

5) Pan Mrzyk Kazimierz - Schronisko na Magurce - Wilkowice

6) Pan Kukla Zdzisław - Schronisko na Klimczoku - Bystra,

7) Pan Skiba Ryszard - "Solidarność" - pokoje gościnne - Bystra,

8) Pan Dulias Włodzimierz - "Chata na Rogaczu" - Wilkowice,

9) Pan Mikołajek Jerzy - „Wynajem apartamentu”- Bystra,

10) Sołtys - Pan Ryszard Rączka - Wilkowice ul. Strażacka 7 - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Wilkowice.

11) Sołtys - Pan Żywisław Zasiadczuk - Bystra ul. Skośna 4 - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Bystra.

12) Sołtys - Pan Antoni Kufel - Meszna ul. Jagodowa 5 - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Meszna.

§ 3. Do obowiązków inkasentów należy pobór opłaty miejscowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłoszenie organowi podatkowemu danych osobowych oraz adresy tych osób, w celu zawarcia z nimi umów i zaopatrzenia ich we właściwą dokumentację związaną z poborem opłaty miejscowej. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Opłata miejscowa płatna jest gotówką inkasentowi z góry, w dniu zameldowania za cały okres pobytu.

2. Inkasent pobierający należną opłatę miejscową, zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 5. Inkasentowi pobierającemu opłatę miejscową przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10% od kwot przez niego pobranych i wpłaconych na konto dochodów budżetu Gminy Wilkowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, Uchwała XXX/248/2013 Rady Giny Wilkowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, uchwała nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, uchwała nr XXXV/298/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »