| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/334/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit b, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P.poz.724 z 2013r.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 w sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. nr 249 poz. 1851) Uchwały Nr XXIX/234/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwach Wilkowice, Bystra, Meszna, ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w tych miejscowościach, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu, w następujących wysokościach:

1) dla dzieci do lat 15 z wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla emerytów rencistów, kombatantów -0,70 zł,

2) dla pozostałych osób -1,50 zł.

§ 2. Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty miejscowej są:

1) Pani Kuśmierczyk Grażyna - Dom Wczasowy "Skipark" - Bystra,

2) Pan Kowalcze Jacek - "Chata na Groniu" - Bystra,

3) Pan Habdas Wojciech - Gospodarstwo Agroturystyczne - Bystra,

4) Pan Szeja Janusz - Schronisko na Szyndzielni - Bystra,

5) Pan Mrzyk Kazimierz - Schronisko na Magurce - Wilkowice

6) Pan Kukla Zdzisław - Schronisko na Klimczoku - Bystra,

7) Pan Skiba Ryszard - "Solidarność" - pokoje gościnne - Bystra,

8) Pan Dulias Włodzimierz - "Chata na Rogaczu" - Wilkowice,

9) Pan Mikołajek Jerzy - „Wynajem apartamentu”- Bystra,

10) Sołtys - Pan Ryszard Rączka - Wilkowice ul. Strażacka 7 - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Wilkowice.

11) Sołtys - Pan Żywisław Zasiadczuk - Bystra ul. Skośna 4 - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Bystra.

12) Sołtys - Pan Antoni Kufel - Meszna ul. Jagodowa 5 - w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku, na terenie sołectwa Meszna.

§ 3. Do obowiązków inkasentów należy pobór opłaty miejscowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłoszenie organowi podatkowemu danych osobowych oraz adresy tych osób, w celu zawarcia z nimi umów i zaopatrzenia ich we właściwą dokumentację związaną z poborem opłaty miejscowej. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Opłata miejscowa płatna jest gotówką inkasentowi z góry, w dniu zameldowania za cały okres pobytu.

2. Inkasent pobierający należną opłatę miejscową, zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 5. Inkasentowi pobierającemu opłatę miejscową przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10% od kwot przez niego pobranych i wpłaconych na konto dochodów budżetu Gminy Wilkowice.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, Uchwała XXX/248/2013 Rady Giny Wilkowice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, uchwała nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, uchwała nr XXXV/298/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej na rok 2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »