| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/298/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości według załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków transportowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/298/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

1)

Od 1 m2gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,89

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,56

c)

pozostałych

0,30

d)

pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

0,25

e)

pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,30

2)

Od budynków lub ich części:

a)

od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej

0,63

b)

od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2powierzchni użytkowej

23,03

c)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68

d)

od budynków pozostałych lub ich części – od 1 m2powierzchni użytkowej

5,85

e)

od budynków pozostałych zajętych na garaże wolnostojące – od 1 m2powierzchni użytkowej

7,25

f)

od budynków pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni użytkowej

7,73

g)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od - 1 m2powierzchni użytkowej

10,75

3)

Od budowli

2

%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/298/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

Ustala się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton mniej niż 12 ton

- samochody posiadające katalizatory spalin bez względu na rok produkcji

310,00 zł

620,00 zł

866,00 zł

- samochody wyprodukowane po roku 2000

363,00 zł

741,00 zł

992,00 zł

- samochody wyprodukowane w latach 1991 - 2000 włącznie

495,00 zł

866,00 zł

1.115,00 zł

- samochody wyprodukowane do roku 1990 włącznie

620,00 zł

1.115,00 zł

1.361,00 zł

b) równej lub wyźszej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.485,00

1.732,00

15

1.609,00

1.856,00

trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1.361,00

1.485,00

19

23

1.485,00

1.732,00

23

1.609,00

1.981,00

cztery osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1.609,00

1.981,00

27

29

1.856,00

2.229,00

29

2.104,00

3.035,00


2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

do roku 1995 włącznie

od 1996 do 2005 włącznie

po roku 2005

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.115,00 zł

991,00 zł

866,00 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.487,00 zł

1.361,00 zł

1.238,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

866,00

1.115,00

25

31

1.361,00

1.609,00

31

1.795,00

2.398,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.548,00

2.165,00

40

2.165,00

3.102,00

3) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 372,00 zł


4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

495,00

620,00

25

682,00

805,00

Dwie osie

Stawka podatku w złotych

12

28

372,00

620,00

28

33

805,00

1.051,00

33

37

1.115,00

1.609,00

37

38

1.732,00

2.104,00

38

2.165,00

2.229,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

38

953,00

1.206,00

38

1.238,00

1.609,00

5) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- wyprodukowanych po roku 2000

866,00 zł

1.732,00 zł

- wyprodukowanych w latach 1991-2000 włącznie

991,00 zł

1.856,00 zł

- wyprodukowanych do roku 1990 włącznie

1.115,00 zł

1.981,00 zł

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »