| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/298/13 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości według załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków transportowych według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/298/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

1)

Od 1 m2gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,89

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,56

c)

pozostałych

0,30

d)

pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

0,25

e)

pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,30

2)

Od budynków lub ich części:

a)

od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2powierzchni użytkowej

0,63

b)

od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2powierzchni użytkowej

23,03

c)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,68

d)

od budynków pozostałych lub ich części – od 1 m2powierzchni użytkowej

5,85

e)

od budynków pozostałych zajętych na garaże wolnostojące – od 1 m2powierzchni użytkowej

7,25

f)

od budynków pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2powierzchni użytkowej

7,73

g)

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od - 1 m2powierzchni użytkowej

10,75

3)

Od budowli

2

%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/298/13
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 14 listopada 2013 r.

Ustala się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton mniej niż 12 ton

- samochody posiadające katalizatory spalin bez względu na rok produkcji

310,00 zł

620,00 zł

866,00 zł

- samochody wyprodukowane po roku 2000

363,00 zł

741,00 zł

992,00 zł

- samochody wyprodukowane w latach 1991 - 2000 włącznie

495,00 zł

866,00 zł

1.115,00 zł

- samochody wyprodukowane do roku 1990 włącznie

620,00 zł

1.115,00 zł

1.361,00 zł

b) równej lub wyźszej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.485,00

1.732,00

15

1.609,00

1.856,00

trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1.361,00

1.485,00

19

23

1.485,00

1.732,00

23

1.609,00

1.981,00

cztery osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1.609,00

1.981,00

27

29

1.856,00

2.229,00

29

2.104,00

3.035,00


2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

do roku 1995 włącznie

od 1996 do 2005 włącznie

po roku 2005

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1.115,00 zł

991,00 zł

866,00 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.487,00 zł

1.361,00 zł

1.238,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

866,00

1.115,00

25

31

1.361,00

1.609,00

31

1.795,00

2.398,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.548,00

2.165,00

40

2.165,00

3.102,00

3) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 372,00 zł


4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

495,00

620,00

25

682,00

805,00

Dwie osie

Stawka podatku w złotych

12

28

372,00

620,00

28

33

805,00

1.051,00

33

37

1.115,00

1.609,00

37

38

1.732,00

2.104,00

38

2.165,00

2.229,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

38

953,00

1.206,00

38

1.238,00

1.609,00

5) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- wyprodukowanych po roku 2000

866,00 zł

1.732,00 zł

- wyprodukowanych w latach 1991-2000 włącznie

991,00 zł

1.856,00 zł

- wyprodukowanych do roku 1990 włącznie

1.115,00 zł

1.981,00 zł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »