| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/418/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) art. 6l ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

Zarządzić na terenie sołectw pobór opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

§ 2.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości powierza się inkasentom w osobach sołtysów w następujących sołectwach:

- sołectwo Boguszyce - Miozga Krystyna

- sołectwo Ciochowice -Laksa Ewald

- sołectwo Kotliszowice- Musioł Gertruda

- sołectwo Kotulin - Osmanda Albert

- sołectwo Ligota Toszecka- Guzik Józef

- sołectwo Paczyna - Sopała Jan

- sołectwo Paczynka- Wochnik Adam

- sołectwo Pawłowice - Cedzich Krystian

- sołectwo Pisarzowice - Błażytko Monika

- sołectwo Płużniczka - Makowczyński Radosław

- sołectwo Pniów - Cebula Sylwia

- sołectwo Proboszczowice - Zając Anna

- sołectwo Sarnów - Henkel Patryk

- sołectwo Wilkowiczki - Potkowa Inga

§ 3.

Określić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych opłat do Urzędu Miejskiego w Toszku.

§ 4.

1. Termin płatności dla inkasentów ustala się do drugiego dnia włącznie, następującego po terminach płatności określonych odrębną uchwałą

2. W przypadku, kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr. XXXVI/387/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 7.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »