| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 303/XXXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) i art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Rada Gminy Konopiska uchwala:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2014 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do nr 6 do uchwały.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej - nie przeznaczone na działalność gospodarczą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska


mgr inż. Marcin Poleszczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 303/XXXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2014:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Rodzaj środka transportowego

Stawki podatku (w złotych)

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

wyprodukowane po roku 2004

661

wyprodukowane w 2004 roku i wcześniej

734

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

wyprodukowane po roku 2004

1.108

wyprodukowane w 2004 roku i wcześniej

1.230

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

wyprodukowane po roku 2004

1.327

wyprodukowane w 2004 roku i wcześniej

1.476


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 303/XXXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2014:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi idopuszczalna
masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

dwie osie jezdne

12

13

123

185

13

14

368

493

14

15

997

1.109

15

1.219

1.550

trzy osie jezdne

12

17

246

368

17

19

482

676

19

21

1.218

1.352

21

23

1.440

1.602

23

25

1.680

1.970

25

1.680

1.970

cztery osie i więcej

12

25

870

1.230

25

27

1.680

1.846

27

29

1.894

2.090

29

31

2.090

3.013

31

2.350

3.013


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 303/XXXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2014:
od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Stawki podatku (w złotych)

Wyprodukowane
w 2004 r. i wcześniej

Wyprodukowane
po 2004 r.

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 7 ton włącznie

1.230

1.109

Ciągnik siodłowy lub balastowy o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton do poniżej 12 ton

1.602

1.474


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 303/XXXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2014:
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższejniż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

dwie osie

12

18

614

734

18

25

886

984

25

31

1.109

1.230

31

1.883

2.373

trzy osie

12

40

1.994

2.215

40

2.447

3.075


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 303/XXXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2014:

1. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- przyczepy lub naczepy wyprodukowanej w roku 2004 i wcześniej -593,00 zł.
- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po 2004 r. -536,00 zł.

2. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowitazespołu pojazdów:
przyczepa/naczepa+pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

jedna oś

12

18

123

185

18

25

661

734

25

734

861

dwie osie

12

28

442

493

28

33

858

1.045

33

38

1.327

1.602

38

1.610

2.092

trzy osie i więcej

12

38

997

1.167

38

1.327

1.602


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 303/XXXVIII/2013
Rady Gminy Konopiska
z dnia 21 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na rok 2014:
- autobusy

Autobusy o liczbie miejsc siedzących

Stawki podatku (w złotych)

Autobusy wyprodukowane w 2004 r. i wcześniej

Autobusy wyprodukowane po 2004 r.

Autobusy o liczbie poniżej 30 miejsc siedzących

1.476

1.327

Autobusy o liczbie równej lub wyższej niż 30 miejsc siedzących

1.721

1.550

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »